top of page

RENAULT MASTER DA - L1Z

od r. 2021 - dodnes

Dopravní automobil DA - L1Z je zásahový požární automobil určený pro přepravu jednotky požární ochrany a slouží k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, k ochraně majetku a omezení škod na životním prostředí a při mimořádných událostech a živelných pohromách v průmyslových závodech, obcích a menších městech.

Obcí Kudlovice a z dotací Hasického Záchranného Sboru a Zlínského kraje nám byl tento dopravní automobil zakoupen začátkem roku 2021.

Technické parametry

Na technických parametrech vozidla se momentálně pracuje ...

Fotografie vozidla

198486234_1894044450774254_7999706801507467411_n.jpg
156406632_1822196094625757_6449586975288427329_n.jpg
157027899_1822196117959088_1909095426470158514_n.jpg
157299659_1822196131292420_7782456314454877349_n.jpg

Vybavení techniky

Na vybavení vozidla se momentálně pracuje ...

bottom of page