top of page

NEJVĚTŠÍ UDÁLOSTI

Největší dohledané události na kterých se naše jednotka účastnila

POVODNĚ 1997
5. - 29. července

Pravděpodobně největší událost, které se naše jednotka účastnila. Povodeň v tomto roce se také stala nejdrtivější povodní v historii na Moravě a Slezku. Naše jednotka nejprve bojovala s vodou v Kudlovicích a Babicích. Po několika dnech byla odvolána do Uherského hradiště a Starého města, kde nepřetržitelně zasahovala dlouhých 14 dní. Následně byla odvolána zpět k čerpání vody do Babic, kde strávila další 3 dny. Kromě naší jednotky se mezitím v Kudlovicích další členové sboru podíleli na pomoci při záplavách. Kudlovice se staly jedním z mála zdrojů pitné vody a cisterny pro pitnou vodu jezdili nepřetržitelně z Otrokovic, Zlína, Starého města nebo například z Napajedel, ze kterých cisterny jezdily pro pitnou vodu ještě další dva měsíce.

POVODNĚ 2006
25. března - 5. dubna

Devět let po nejdrtivějších povodních na Moravě se velká voda do Zlínského kraje vrátila zpátky. V prvních dnech povodní naše jednotka zasahovala v Kudlovicích a Babicích a v nasledujícíh dnech byla odvolána do Uherského Hradiště. Zde nejprve hlídala moravní most aby nedošlo k zaseknutí odpadků a haluzí, kterou strhávala voda sebou a nasledně vyrazila do centra Uherského Hradiště odčerpávat vodu.

POŽÁR DOMU 2006
10. října

Jeden z největších požárů v Kudlovicích. Naproti základní školy došlo k velkému požáru domu. Na místo dorazilo hned několik jednotek a po několika hodinách se oheň povedlo uhasit.

POŽÁR POLE 2008
29. července

Jeden z největších požárů pole nejen kterého jsme se účastnili ale, který byl i u nás. Mezi Kudlovicemi a Traplicemi začalo hořet suché posečené pole a na místo vyrazilo velké množství okolních dobrovolných, ale i profesioních jednotek. Velmi rychle šířící se oheň nakonec pomohli uhasit i zemedělci, kteří traktorama okolo ohně rozorávali pole, aby nedocházelo k dalšímu šíření.

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY 2009
3. srpna

Den kdy se do sytě modré barvy zabarvil Kudlovický potok. Z místní pily do něj unikla nebezpečná látka. Do Kudlovic tak dorazilo několik dobrovolných a profesionálních jednotek a několika proudy vody docházelo k ředění potoka.

POVODNĚ 2010
14. května - 9. června

Druhé povodně během 4 let zasáhly opět i Moravu. Tentokrát nebyly tak drtivé jako ty předchozí. Naše jednotka většinou zasahovala v Kudlovicích a ve vedlejší obci Babice u Baťova kanálu.

POŽÁR TOMA OTROKOVICE 2016
5. července

První výjezd naší nové techniky "Tety Kateřiny" a rovnou
k požáru haly v Otrokovicích v Tomě. Jako jednotka v rámci JPOV jsme se vydali do Otrokovic shodou náhod, protože ve stejný čas byl nedaleko velký požár pole, kde bylo mnoho okolních jednotek.

HLEDÁNÍ POHŘEŠOVANÉ OSOBY 2018
25. listopadu

Největší vyhledávací akce v Kudlovicích. V odpoledních hodinách se na Kudlovické dolině ztratila dívka. Na místo se sjelo několik okolních jednotek a spolu s
Policií ČR a velkým množstvím dobrovolníků se ve večerních hodinách povedlo dívku najít zdravou a v pořádku. 

POŽÁR LESA NA JANKOVICÍCH 2019
22. března

Od odpoledních hodin dobrovolné a profesionální
jednotky bojují na Jankovicích s požárem lesa. Kvůli 
velmi obtížnémů terénu se oheň nedaří dostat pod kontrolu a na místo byly přivolány další jednotky včetně naší Pragy V3S CAS16. Naše Pragovka jako jediná se dokázala dostat k místu požáru a v nočních hodinách se oheň povedlo uhasit.

bottom of page